MEME KANSERI IçIN HERCEPTIN TEDAVISI - KANSER
Ana / Kanser / 2021

Meme Kanseri için Herceptin TedavisiEditörün Seçimi
Tiroid Hastalığı Tedavilerine Genel Bir Bakış
Tiroid Hastalığı Tedavilerine Genel Bir Bakış
Herceptin (trastuzumab), metastatik meme kanserini tedavi etmek ve HER2-pozitif meme kanseri için bir adjuvan tedavi olarak onaylanmış bir kemoterapi infüzyon ilacıdır.