KAN ŞEKERI İZLEME IçIN SGLT-2 İNHIBITöRLERI - 2 TIP DIYABET
Ana / 2 Tip Diyabet / 2021

Kan Şekerini Düşürmek İçin SGLT-2 İnhibitörleriEditörün Seçimi
HIV İlaçlarının Ortalama Toptan Satış Fiyatı
HIV İlaçlarının Ortalama Toptan Satış Fiyatı
SGLT-2 inhibitörleri, kan şekerini idrarla atarak düşürmek için tip 2 diyabet tedavisinde kullanılır.