SJOGREN ANTIKORLARI: KULLANIMLAR, PROSEDüR, SONUçLAR - ARTRIT
Ana / Artrit / 2021

Sjogren’in Antikor Testi Nedir?Editörün Seçimi
Prostatit nedir?
Prostatit nedir?
Sjogren'in antikorları arasında anti-SS-A / anti-Ro ve anti-SS-B / anti-La bulunur. Sjogren sendromunda ve diğer otoimmün bozukluklarda bulunabilirler.