ORAK HüCRE İçIN GEN TEDAVISININ YARARLARI VE RISKLERI - NADIR HASTALIKLAR

Orak Hücre Hastalığı için Gen Tedavisi Nedir?Editörün Seçimi
IBD ve Sedef Hastalığı Arasındaki Bağlantı
IBD ve Sedef Hastalığı Arasındaki Bağlantı
Klinik deneylerdeki araştırmacılar şu anda orak hücre hastalığı için potansiyel olarak iyileştirici bir tedavi olarak gen terapisini inceliyorlar.