Sağlık Hakkında Her - Artık Her Şeyi Biliyoruz. İyi Hissediyorum., December 2021