Sağlık Hakkında Her - Artık Her Şeyi Biliyoruz. İyi Hissediyorum., March 2023